Test odvahy menom stavebné povolenie

Späť na blog

Zatvoríte si oči a predstavíte si samého seba ležať podvečer na terase uprostred svojej záhrady. Uložili ste svoje deti spať a teraz si vychutnávate červené víno so svojou manželkou. Premýšľate len nad tým, aký ste spokojný, a že máte všetko to najcennejšie na svete. V tom sa zobudíte z tohto krásne sna. Predtým ako tento sladký pocit zažijete vás čaká ešte celá výstavba a pred ňou jedna „maličkosť“, pri ktorej si máte chuť trhať vlasy z hlavy – návšteva úradu a vybavenie stavebného povolenia. Keď nám ale život prinesie citróny, treba z nich spraviť limonádu! Berte to pozitívne, je to ten najlepší výcvik trpezlivosti, aký vám môže svet priniesť do cesty.

Pevná zem pod nohami...ehm, domom

Pred začatím výstavby a vybavením povolení je nutné zabezpečiť výber správneho pozemku. Zamerajte sa nielen na jeho veľkosť, cenu, prostredie a oslnivý výhľad, ale zvážte aj technické okolnosti, medzi ktoré patria vecné bremená, pripojenia na inžinierske siete a vlastnícke vzťahy. Zanedbanie ktorejkoľvek časti by vám vedelo poriadne znepríjemniť a predĺžiť vybavovanie či zabrzdiť samotnú výstavbu.

Stavebné povolenie je maratón, nie šprint

Oficiálne tlačivo žiadosti o stavebné povolenie nájdete na príslušnom stavebnom úrade (prípadne ich webovej stránke). Práve toto je miesto, kam s predpísanou žiadosťou a prílohami pôjdete. Žiadosť predstavuje jeden jediný papier, ktorý má moc rozohnať vás po celom meste. Vyzdvihnite si ju v dostatočnom časovom predstihu, pretože inštitúcie, ktoré budete musieť navštíviť kvôli získaniu príloh, majú rôzne úradné hodiny. Navyše, na vyjadrenie majú 30 dňovú lehotu. Musíte počítať s tým, že práve posledný deň môže byť okamihom, keď sa vám dostanú dokumenty do rúk.

Užitočná rada

Ak nie ste typ človeka, ktorý rád posúva svoje hranice, predovšetkým v oblasti trpezlivosti, existujú firmy, ktoré vám vedia s vybavením povolenia pomôcť. Za poplatok sa postarajú o potrebné dokumenty a „počkajú si“ za vás.

Krok za krokom

Vaše základné vybavenie k žiadosti tvorí občiansky preukaz, projektová dokumentácia a údaje o stavbe. Veľmi dôležitým dokumentom je list vlastníctva, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako 3 mesiace.

Medzi ostatné dokumenty patrí: kópia katastrálnej mapy z katastrálneho úradu so zakreslením pozemku a sietí, právoplatné územné rozhodnutie, údaje vlastníkov susedných nehnuteľností a ich súhlas s výstavbou, údaje o projektantovi a jeho osvedčenie, stanovisko k zriadeniu vjazdu na pozemok, vyjadrenie pamiatkového úradu, v prípade plánovaného plynového kotla súhlas obce s malým znečistením, vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie pozemkového úradu (ak budete stavať na ornej pôde).

Komplikovanejšou vecou je získanie vyjadrení správcov inžinierskych sietí. Budete potrebovať súhlas o napojení na vodu, elektrinu, plyn a telekomunikácie. Aj tu budete nútení podávať viacero žiadostí, ktoré budete dokladať kópiami katastrálnych máp, či projektových dokumentácií.

Užitočná rada

Rovnako ako sme spomínali v predchádzajúcom článku, ktorý približoval financovanie nehnuteľnosti, aj tu platí, že sa zákony menia rýchlejšie ako ponožky. Overte si na stránkach jednotlivých inštitúcií zoznam potrebných tlačív. Výhodou však je, že vám vedia vždy do detailov vysvetliť, čo je nevyhnutné priniesť a vyplniť. Nespoliehajte sa na „známy povedal, že stačí...“, ale poriadne si všetko ozrejmite. Ušetrí vám to množstvo času a určite aj nervov.

Dones pivo, žena, máme to!

Po predložení žiadosti so všetkými prílohami a zaplatení správneho poplatku 33 € si môžete na 30 dní založiť ruky. Počas konania prídu miesto stavby skontrolovať všetci zúčastnení. Ak sa nezistia žiadne chyby, môžeme vám pogratulovať, získavate stavebné povolenie. A po tom dlhom boji veríme, že pre vás bude mať toto „ocenenie“ rovnakú hodnotu ako pohár Ligy majstrov.

Stavebné povolenie naberá účinnosť po 15 dňovej lehote a jeho platnosť trvá 2 roky od vydania. Úrad vám tiež určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby.

Po zabezpečení finančných prostriedkov a stavebného povolenia sa môžete pustiť do niečoho príjemnejšieho, čo vám bude viac pripomínať váš cieľ – stavbu svojho vysnívaného domu.

Naše produkty

  • TAGY
  • Stavebné povolenie
  • Vybavenie stavebného povolenia
  • Stavebný pozemok