Hrubá konštrukcia drevodomu: základová doska

Späť na blog

Drevodom je montovaná ekologická a nízkoenergetická drevostavba. Tento typ domov si na pleciach nesie množstvo mýtov, ktoré sú viazané na pocit nedostatočnej odolnosti stavby. Drevo je však úžasným materiálom, ktorý spája zodpovednosť voči životnému prostrediu, blízkosť prírody k človeku a skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka ktorým vám bude šetriť peňaženky.

Netreba byť lakomý na siahnutie hlbšie do vrecka

Pre všetko dlhodobo funkčné platí jedna základná charakteristika, ktorou sú pevné korene. V stavebníctve, ktoré je zodpovedné za strechy nad hlavou, to platí niekoľkonásobne. Pre bežného človeka je dom jednorazovou dlhodobou investíciou a nikdy by nemal uberať na kvalite toho najdôležitejšieho v snahe ušetriť. Pevné korene, v prípade stavebníctva základová doska, sú poistkou kvality a trvácnosti. Základová doska predstavuje oceľobetónovú dosku nad podložím a pod izolačnou vrstvou. Je hrubá niekoľko centimetrov.

Drevodom a jeho „korene“

V prípade drevodomov nie je štandardom dodávať ich vrátane základovej dosky. Každý pozemok stojí na pôde rôznej kvality a rovnosti povrchu, preto vyžaduje individuálny prístup pri prácach spojených s jeho úpravou. Úroveň ich náročnosti sa odráža na cene, ktorú nie je možné paušalizovať a zakomponovať do katalógovej ceny.

Ako to robíme my?

Spokostav v rámci svojich služieb ponúka aj realizáciu základovej dosky. Výhodou je komplexnosť a plynulé nadviazanie na vybudovanie samotného drevodomu, ktorého výroba trvá 1 mesiac. Po vzájomnej dohode spoločne so zákazníkom zhodnotíme stav pozemku, ktorý je podkladom pre stanovenie ceny za m2. Štandardná cena je 75 €/m2.

Od vyťahovania buriny po finálny potlesk

Súčasťou každej výstavby sú okrem pár prechádzok na úrad kvôli stavebnému povoleniu aj prípravné práce, ktoré priamo predchádzajú realizácii základovej dosky. Z dôvodu bezpečnosti je nevyhnutné stavenisko oplotiť. Vyčistením plochy pozemok zbavíte nežiadúcich porastov (samozrejmosťou je povolenie), prostredníctvom búracích prác aj vystavaných objektov. Plochu na výstavbu je potrebné vyrovnať, tiež zabezpečiť prívod vody a elektriny k novovznikajúcej stavbe.

Pripravenú plochu dostáva do rúk geodet, ktorý podľa projektovej dokumentácie vymeria a umiestni stavbu na pozemok. Jednotlivé body osadí geodetickými kolíkmi, ktoré poslúžia na uchytenie špagátu. Pozdĺž neho sa vápnom vyznačujú základové pásy domu.

Minibagrom alebo, v prípade odvážnejších jedincov, lopatami sa vykopú základy domu do nemrznúcej hĺbky a šírky, ktoré stanovuje projektová dokumentácia. Na položenie bleskozvodov je potrebné vysypať základové pásy štrkom, a to do výšky 10 centimetrov. Na vrstvu sa položia bleskozvody a základy sa vylejú betónom do výšky 25-40 centimetrov pod úroveň terénu. Vyhovujúcu únosnosť zabezpečíte hrúbkou betónu, ktorá by nemala podliezť hranicu 50 centimetrov, a zaliatím zvislých výstuží z betonárskej ocele.

Debnenie základov dovoľuje budovať nad úroveň terénu, teda je akousi formou na betón. Jeho výška nad úrovňou terénu môže byť rôzna, dôležité je však zabezpečiť dostatok miesta na previazanie s betónom samotnej základovej dosky domu. Tá ale stojí na podloží, ktoré pozostáva z troch krokov – navezením hliny, zasypaním štrkom a spevnením vibračnou doskou. Podľa výkresovej dokumentácie sa na podložie kladú a zapúšťajú vodovodné rozvody kanalizácie. Následne sa celá plocha základovej dosky vystuží betonárskou oceľou, na ktorú sa vylieva a uhládza finálny betón.

Aj nad základmi treba držať ochrannú ruku

Správne izolované základy sú základom pre fungovanie budúceho objektu. Hydroizolácia chráni stavbu pred zemnou vlhkosťou, stekajúcou, či tlakovou vodou. Tepelná izolácia eliminuje tepelné mosty.

Ako to robíme my?

Na základovú dosku nanášame penetráciu, ktorá poslúži na prichytenie lepenky Bauder TEC. Na pripravený podklad sa aplikuje základný náter na zlepšenie priľnavosti samolepiacich hydroizolačných pásov. Využívame hydroizolačné systémy na báze bitúmenu, ktoré sa aplikujú za studena, čím sa predchádza riziku roztavenia asfaltového pásu v spojoch alebo nevyhovujúceho natavenia na podklad. Mohli by totiž viesť k zatekaniu do konštrukcie stavby.

Hrubá stavba nepozostáva len zo základovej dosky. Tá je však podperou pre vztýčenie celej stavby. Jej súčasťou sú obvodové a interiérové steny, strecha či podlahy. Na ich zloženie a výstavbu v kruhoch montovaných domov sa pozrieme v najbližšom článku. Odovzdáte vybudovanie základov svojej stavby do rúk odborníkov alebo si s nimi podľa nášho postupu poradíte sami? Podeľte sa s nami v komentároch.

Naše produkty

  • TAGY
  • Základová doska
  • Konštrukcia drevodomu
  • Prvky výstavby
  • Montovaný drevodom
  • Ekológia
  • Obnoviteľné zdroje